top of page

0

---

INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om er trygghet både offline och online. Nedan kan du läsa vår integritetspolicy.

GDPR & INTEGRITETSPOLICY


Tack för att du valde att vara en del av vårt community på Fordonshuset Sweden AB, även nämnd som Fordonshuset ("Fordonshuset", "vi", "oss" eller "vårt"). Vi har åtagit oss att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller oro om vår policy eller vår praxis när det gäller din personliga information, vänligen kontakta oss på info@fordonshuset.com.

När du besöker vår webbplats http://www.fordonshuset.com och använder våra tjänster, förser du oss med en viss personliga information. Vi tar din integritet på stort allvar. I denna sekretesspolicy försöker vi förklara för dig på så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi hoppas att du tar lite tid att läsa igenom det noggrant, eftersom det är viktigt. Om det finns några villkor i denna sekretesspolicy som du inte håller med om, avbryt användningen av våra webbplatser eller appar och våra tjänster.

Denna sekretesspolicy gäller all information som samlas in via vår webbplats (som http://www.fordonshuset.com),  och/eller relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang (vi hänvisar till dem tillsammans i denna sekretesspolicy som "Tjänsterna").

Läs denna sekretesspolicy noggrant eftersom det hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att dela din personliga information med oss.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

4. VEM KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED?

5. VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER

6. VÅR ANVÄNDNING AV GOOGLE-KARTOR

7. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?

8. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

9. HÄMTAR VI INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

10. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

11. VID DATAINTRÅNG

12. KONTROLLER FÖR "SPÅRA-INTE"-FUNKTIONER

13. ÄNDRINGAR I VÅR GDPR-POLICY

14. HUR DU KAN KONTAKTA OSS GÄLLANDE DINA RÄTTIGHETER


1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI?


Personlig information som du delar med oss

Kort sagt: Vi samlar in personlig information som du ger oss.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när du registrerar dig på vår hemsida, uttrycker ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter och tävlingar  på vår hemsida eller sociala medier eller om du på något sätt kontaktar oss.


Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss ​​och våra tjänster, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innehålla följande:

Allmänt tillgänglig personlig information. Vi samlar förnamn, mellannamn, efternamn och smeknamn; ID; nuvarande och potentiellt tidigare adress; telefonnummer; mejladresser; affärsmail; företags telefonnummer; födelse; sociala media; profil bilder; och andra liknande data.

Personlig information tillhandahålls av dig. Vi samlar in data från undersökningar; köphistorik; finansiell information (kreditkortsnummer, inköpshistorik, fakturor); och andra liknande data.

All personlig information som du tillhandahåller oss måste vara sann, fullständig och korrekt och du förväntas meddela oss om ändringar av sådan personlig information.

Information som samlas in automatiskt

Kort sagt: En del information - som IP-adress och / eller webbläsare- och enhetsegenskaper - samlas in automatiskt när du besöker vår hemsida eller tar del av våra tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på vår hemsida eller tar del av våra tjänster. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, till exempel din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande URL:er, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder våra tjänster eller hemsida och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och vår hemsida och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information via cookies och liknande tekniker. Du kan läsa mer om detta i vår cookie-policy: https://www.learn-about-cookies.com/how-to-delete-cookies.

Vi samlar in verktyg och protokoll, till exempel IP-adresser (Internet Protocol); cookie-identifierare eller liknande som används till analys och marknadsföring; enhetens geolokalisering; tillämpningar; anordningar; RFID-taggar för radiofrekvensidentifiering; och andra liknande data.

Information som samlas in via vår hemsida på en mobil enhet

Kort sagt: Vi kan samla in information om din geografiska placering, din mobila enhet, när du använder vår mobilanpassade hemsida.

Om du besöker vår hemsida på mobilen kan vi också samla in följande information:

Kort sagt: Vi kan samla in information om din geografiska placering, din mobila enhet, när du använder vår hemsida på mobilen.

Om du besöker vår hemsida på mobilen kan vi också samla in följande information:

Geo-platsinformation. Vi kan begära åtkomst eller tillstånd till att spåra platsbaserad information från din mobila enhet, antingen kontinuerligt eller medan du besöker vår hemsida, för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. Om du vill ändra vår åtkomst eller behörigheter kan du göra det i enhetens inställningar.

Data om mobilenheter. Vi kan automatiskt samla in enhetsinformation (t.ex. din mobila enhets-ID, modell och tillverkare), operativsystem, versioninformation och IP-adress.2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar din information för ändamål baserade på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och / eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via vår hemsida eller genom att du tar del av våra tjänster för olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål på grundval av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig, med ditt samtycke och / eller för att följa våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder som vi litar på bredvid varje ändamål som listas nedan.

Vi använder den information vi samlar in eller tar emot:

- För att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen. Om du väljer att länka ditt konto med oss ​​till ett tredjepartskonto (t.ex. ditt Google- eller Facebook-konto), använder vi den information du tillät oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen för utförandet av kontraktet .

- För att skicka marknadsföring och marknadsföringskommunikation. Vi och / eller våra tredje parters marknadsföringspartners kan använda den personliga information som du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan välja bort våra e-postmeddelanden när som helst (se "VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?" nedan).

- För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka produkt-, service- och ny funktionsinformation och / eller information om ändringar av våra villkor och policyer.

- Uppfylla och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att uppfylla och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som gjorts genom våra tjänster eller hemsidan.

- För att publicera recensioner. Vi publicerar recensioner om våra tjänster eller vår hemsida som kan innehålla personlig information. Innan vi publicerar en recension ber vi om ditt samtycke till att använda ditt namn och din recension. Om du vill uppdatera eller ta bort din recension, vänligen kontakta oss på info@fordonshuset.com - och se till att du inkluderar ditt namn, recension, plats och kontaktinformation.

- Leverera riktad annonsering till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa innehåll och reklam (och arbeta med tredje parter som gör det) skräddarsydda efter dina intressen och / eller plats och för att mäta dess effektivitet. Mer information finns i vår cookie-policy: https://www.learn-about-cookies.com/how-to-delete-cookies.

- Administrera prisdrag och tävlingar. Vi kan använda din information för att administrera prisdrag och tävlingar när du väljer att delta i tävlingar.

- Begär feedback. Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster eller vår hemsida.

- För att skydda våra tjänster. Vi kan använda din information som en del av vårt arbete för att hålla våra tjänster eller vår hemsida säker (till exempel för övervakning och förebyggande av bedrägerier).

- För att upprätthålla våra villkor och villkor för affärsändamål, juridiska skäl och kontraktsmässiga.

- Att svara på lagliga förfrågningar och förebygga skada. Om vi ​​får en stämning eller annan juridisk begäran, kan vi behöva inspektera de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara.

- För att hantera användarkonton. Vi kan använda din information för att hantera ditt konto hos oss och hålla det i funktionsdugligt skick.

- Att leverera tjänster till användaren. Vi kan använda din information för att ge dig den begärda tjänsten.

- För att svara på användarförfrågningar / erbjuda support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.

- För andra affärsändamål. Vi kan använda din information för andra affärsändamål, till exempel dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten i våra kampanjer och för att utvärdera och förbättra våra tjänster eller vår hemsida, produkter, marknadsföring och din upplevelse. Vi kan använda och lagra denna information i aggregerad och anonymiserad form så att den inte är associerad med enskilda slutanvändare och inte inkluderar personlig information. Vi kommer inte att använda identifierbar personlig information utan ditt samtycke.

3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

Kort sagt: Vi delar bara information med ditt samtycke, för att följa lagar, förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

Vi kan behandla eller dela data baserat på följande rättsliga grund:

- Godkännande: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information i ett specifikt syfte.

- Berättigade intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.

- Utförande av ett kontrakt: Där vi har ingått ett avtal med dig, kan vi behandla din personliga information för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt.

- Rättsliga skyldigheter: Vi kan lämna ut din information där vi enligt lag är skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättsligt förfarande, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning ( inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla nationella krav på säkerhet eller brottsbekämpning).

- Vitalintressen: Vi kan lämna ut din information där vi anser att det är nödvändigt att utreda, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella kränkningar av vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot för någon persons säkerhet och olaglig verksamhet eller som bevis i rättstvist där vi är involverade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:

Leverantörer, konsulter och andra tredjepartsleverantörer. Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster för oss eller för vår räkning och kräver åtkomst till sådan information för att göra det arbetet. Exempel inkluderar: betalningsbehandling, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföringsinsatser. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknologi på våra tjänster och vår hemsida, vilket gör att de kan samla in data om hur du interagerar med tjänsterna eller hemsidan över tid. Denna information kan användas för att bland annat analysera och spåra data, bestämma populariteten för visst innehåll och bättre förstå onlineaktivitet. Såvida inte beskrivs i denna policy, delar vi inte, säljer, hyr eller handlar någon av dina uppgifter med tredje parter för deras reklamändamål. Vi har kontrakt på plats med våra databehandlare. Detta innebär att de inte kan göra något med din personliga information om vi inte har instruerat dem att göra det. De delar inte din personliga information med någon organisation förutom oss. De kommer att hålla det säkert och behålla det under den period vi instruerar.

- Affärsöverföringar. Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om all sammanslagning, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.


4. VEM KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED?

Kort sagt: Vi delar bara information med följande tredje parter.


Vi delar och avslöjar bara din information med följande tredje parter. Vi har kategoriserat varje part så att du lätt kan förstå syftet med vår datainsamlings- och behandlingsmetod. Om vi ​​har behandlat dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss.

- Reklam, Direktmarknadsföring och Lead GenerationFacebook, Instagram, Google AdSense, Pinterest och Blocket

- Låt användare ansluta till sina tredjepartskontonFacebook-konto, Google-konto och Instagram-konto

- Cloud Computing ServicesMicrosoft Azure och Wix Cloud Hosting

- Kommunicera och chatta med användareFacebook-kundchatt och e-post

- InnehållsoptimeringGoogle Site Search, YouTube-videoinbäddning, Instagram-inbäddning och Facebook-inlägg

- Säkerhetskopiering och säkerhetWiklex Maintenance services, Wix Cloud Hosting, Wix SSL certified web hosting, Dropbox och Google Drive

- Retargeting-plattformarFacebook Remarketing, Facebook Custom Audience, Google Ads Remarketing, Google Analytics Remarketing och Instagram Ads

- Delning och reklam för sociala medierFacebook-annonsering, sociala plugins på Facebook, Instagram-annonsering, Google+ sociala plugins och Google Friend Connect

- Registrering och verifiering av användarkontoWiklex Custom Built Registration, Facebook-inloggning, Google-inloggning och Instagram-autentisering

- Användarkommentarer och forumFacebook Kommentarer

- Webb- och mobilanalysGoogle Analytics och Wix-statistik

- WebbhotellWix Cloud Hosting

- Prestandaövervakning på webbplatsenGoogle Analytics och Wix-statistik

5. VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER

Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknologier (som webbläsare och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Speciell information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa kakor anges i vår Cookie Policy: https://www.learn-about-cookies.com/how-to-delete-cookies.


6. ANVÄNDER VI GOOGLE-KARTOR?

Kort sagt: Ja, vi använder Google Maps för att ge bättre service.

Denna webbplats, våra tjänster eller Facebook-applikation använder Google Maps API:er. Du hittar användarvillkoren för Google Maps API:er här. För att bättre förstå Googles sekretesspolicy hänvisas du till deras Terms of Service.

Genom att använda vår implementering av Maps API godkänner du att du är bunden av Googles användarvillkor. Du samtycker till att tillåta oss att skaffa eller cache din plats. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.


7. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?


Kort sagt: Vi förvarar din information så länge som det krävs för att uppfylla de syften som anges i denna GDPR-policy om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer bara att bevara din personliga information så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (som skatter, redovisning eller andra lagkrav). Inget syfte med denna policy kräver att vi behåller din personliga information längre än den tidsperiod då användare har ett konto hos oss. Vi kommer alltså att lagra din information så länge vi är i direkt behov till dina uppgifter. 

När vi inte längre har något pågående legitimt affärsbehov för att behandla din personliga information eller då du inte varit en aktiv kund på mer än 6 månader kommer vi antingen att radera eller anonymisera den, eller om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i reservarkiv), kommer vi att lagra din personliga information på ett säkert sätt och isolera den från all ytterligare behandling tills raderingen är möjlig. 


8. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Kom dock ihåg att vi inte kan garantera att själva internet är 100% säkert. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information är överföring av personlig information till och från våra tjänster eller vår hemsida på din egen risk. Du bör bara komma åt tjänsterna i en säker miljö och via en säker uppkoppling.

9. HÄMTAR VI INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet data från eller marknadsförs till barn under 18 år.

Vi begär inte medvetet information från eller marknadsför till personer under 18 år. Genom att använda tjänsterna eller hemsidan förväntas du ha fyllt minst 18 år eller att förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig samtycker till användningen av våra tjänster och/eller vår hemsida. Om vi ​​får veta att personlig information från användare under 18 år har samlats in, kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt radera sådan information från våra poster. Om du blir medveten om information som vi har samlat in från personder under 18 år, vänligen kontakta oss på info@fordonshuset.se.

10. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?


Kort sagt: I vissa regioner, till exempel Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga lagar om dataskydd. Dessa kan inkludera rätt (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) i tillämpliga fall för dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av din personliga information. För att göra en sådan begäran, använd kontaktinformationen nedan. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.

Eftersom att vi ​​förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din personliga information, har du rätten att återkalla ditt samtycke när som helst. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen innan den återkallas.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du anser att vi olagligt behandlar din personliga information har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på gdpr@fordonshuset.com.


Kontoinformation

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

■ Kontakta oss med den angivna kontaktinformationen.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Viss information kan dock bevaras i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med eventuella utredningar, upprätthålla våra användarvillkor och / eller uppfylla lagkrav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan det påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster eller på vår hemsida. För att välja bort intressebaserad annonsering av annonsörer på våra tjänster eller appar, besök http://www.aboutads.info/choices/. För mer information, se vår cookiepolicy: https://www.learn-about-cookies.com/how-to-delete-cookies.

Avsluta e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista med marknadsföring genom att kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Du kommer sedan att tas bort från e-postlistan för marknadsföring - men vi måste fortfarande skicka dig servicrelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto. För att på annat sätt avvika kan du:

■ Kontakta oss med den angivna kontaktinformationen.


11. VID DATAINTRÅNG

Ett dataintrång inträffar när det finns obehörig åtkomst till eller insamling, användning, avslöjande eller bortskaffande av personlig information. Du kommer att meddelas om dataintrång när Fordonshuset Sweden AB anser att du troligtvis kommer att vara i riskzonen eller kan ta allvarlig skada. Till exempel kan ett dataintrång sannolikt leda till allvarlig ekonomisk skada eller skada ditt psykiska eller fysiska välbefinnande. I händelse av att Fordonshuset Sweden AB blir medveten om ett dataintrång som har resulterat i eller kan leda till obehörig åtkomst, användning eller utlämnande av personlig information kommer Fordonshuset Sweden AB omedelbart att utreda ärendet och meddela den tillämpliga tillsynsmyndigheten senast 72 timmar efter att ha bli medvetna om det, såvida det inte är troligt att personuppgiftsbrottet medför risk för fysiska personers rättigheter och friheter.


12. KONTROLLER FÖR "SPÅRA-INTE"-FUNKTIONER


De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer har en funktion som inte lämnar spår ("DNT") eller inställning som du kan aktivera för att signalera din integritetspreferens att inte ha data om dina webbaktivitetsövervakningar övervakade och samlade. Ingen enhetlig teknikstandard för att identifiera och implementera DNT-signaler har slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för spårning på nätet antas som vi måste följa i framtiden, kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av denna sekretesspolicy.

13. ÄNDRINGAR I VÅR GDPR-POLICY


Kort sagt: Vi kommer att uppdatera denna policy efter behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera denna policy då och då. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att gälla så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar av denna GDPR-policy, kan vi meddela dig antingen genom att framlägga ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att granska denna policy ofta för att få information om hur vi skyddar din information.

14. HUR DU KAN KONTAKTA OSS GÄLLANDE DINA RÄTTIGHETER


Om du har frågor eller kommentarer om denna policy kan du kontakta vår dataskyddsansvarig (DPO), Bertan, via e-post till bertan@fordonshuset.com.

Fordonshuset Sweden AB

Dalarövägen 39136 45 Handen


Om du har ytterligare frågor eller kommentarer kan du också kontakta oss per post på följande företagsadress:


Fordonshuset Sweden AB

Dalarövägen 39136 45 Handen

Telefon: 0720136317


Hur kan du granska, uppdatera eller ta bort de data som vi samlar in från dig?

Baserat på lagstiftningen i vissa länder kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information som vi samlar in från dig, ändra den informationen eller ta bort den under vissa omständigheter. För att begära att granska, uppdatera eller ta bort din personliga information, besök: http://www.fordonshuset.com/gdpr. Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar.

Senast uppdaterad: 

23-07-27 07:19

bottom of page